ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Дана 04.10.2018. године, у периоду од 09.00 до 12.00 часова, због реконструкције водоводне мреже, биће обустављена испорука воде корисницима у слиједећим улицама: Војводе Путника; Николе Тесле; Николаја Велимировића; Војводе Синђелића; Десанке Максимовић; Дио улице Вида Њежића; Станка Вукашиновића; Вука Караџића; Бранка Ћопића; Алексе Малића; Цара Лазара; Стевана Немање; Гаврила Принципа; Скендера Куленовића; Михајла Пупина.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КВАРУ

Због квара на водоводној мрежи на раскрсници улица Војводе Бојовића, Владе Винчића и Савка Јењића, дана 21.08.2018. године, обустављено је снабдијевање водом корисника у улици Владе Винчића, Петра Кочића, Стевана Симића, Милоша Обилића и насељу Долине.

Радници водовода су на терену и отклањају квар, стабилизација у снабдијевању водом очекује се око 13.00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ У СНАБДИЈЕВАЊУ ВОДОМ

Обавјештавају се корисници да ће, због реконструкције водоводног цјевовода Д200, дана 17.07.2018. године, доћи до прекида у снабдијевању водом корисника у стамбеним зградама у улици Борачка у Прњавору.
До прекида у снабдијевању водом, због наведених радова, доћиће у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КВАРУ НА ДИСТРИБУТИВНОМ ЦЈЕВОВОДУ Ф400

Обавјештавају се корисници који се снабдијевају водом са Фабрике за прераду воде Кремна да је, због квара на водоводном цјевоводу Ф400 у насељу Околица (пут за Цер), могућ прекиди у снабдијевању водом корисника у граду Прњавору и у приградским насељима, дана 27.06.2018. године, у периоду од 08.00 до 16.00 часова.

Такође, обавјештавамо грађане да ће, за вријеме отклањања квара, бити заворен пут од улице Живојина Прерадовића до Цера.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ У СНАБДИЈЕВАЊУ ВОДОМ

Обавјештавају се корисници који се снабдијевају водом са водоводног система Фабрика за прераду воде Кремна – базен Цер, да ће им бити, због радова на преспајању дистрибутивног цјевовода у зони аутопута Бања Лука – Прњавор, на локацијама Околица и улица Живојина Прерадовића, обустављена испорука воде у времену од 07.00 до 19.00 часова, дана 04.06.2018. године (понедјељак).

20. редовна сједница Скупштине акционара

На основу члана 55. Статута КП „Водовод“ а.д. Прњавор, Надзорни одбор

С А З И В А

20. редовну Скупштину акционара КП Водовод а.д. Прњавор

 

 1. редовна Скупштина акционара КП „Водовод“ а.д. Прњавор, одржаће се дана 08.06.2018. године, у 12.00 часова, у просторијама Управе Друштва, у улици Карађорђева бр. 6, у Прњавору.

За Скупштину се предлаже следећи

Дневни ред

 1. Разматрање и доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара;
 2. Разматрање и усвајање Записника са 19. редовне Скупштине акционара;
 3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину;
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину;
 5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину;
 6. Доношење Одлуке о расподјели добити;
 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
 8. Разматрање и усвајање Трогодишњег плана пословања Друштва за период 2018. – 2020. година;
 9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2018. годину;
 10. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2018. Годину.

Материјали о којима ће се расправљати на Скупштини акционарa могу се погледати и добити у Правној служби предузећа, ул. Карађорђева бр. 6, Прњавор, у времену од 11.00 до 14.00 часова, сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 29.05.2018. године.

У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 20.06.2018. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

                                                                           Предсједник Надзорног одбора

                                                                                     Момчило Винчић

Уговор о пружању услуга

Поштовани корисници,

На основу Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/11 и 100/17) и Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији („Службени гласник Општине Прњавор“ број: 24/17), КП „Водовод“ а.д. Прњавор и корисници комуналних услуга обавезни су да закључе Уговор о пружању услуга водоснабдијевања и одводње отпадних вода.

Уговор о пружању услуга водоснабдијевања и одводње отпадних вода можете потписати у Правној служби предузећа, на адреси Карађорђева бр. 6, у Прњавору, сваким радним даном од 08.00 до 15.00 часова.

Наведеним прописима за непотписивање уговора предвиђене су новчане казне, као и могућност престанка пружања услуге.

Примјер уговора можете погледати овдје:

Уговор_о_пружању_услуга

 

Добро дошли

Поштовани корисници,

У циљу унапређења пословања и што боље комуникације са корисницима наших услуга, као и са институцијама и пословним партнерима,                   КП „Водовод“ а.д. Прњавор тренутно ради на изради нове web странице која ће бити доста приступачнија и практичнија посјетиоцима.

Уколико имате приједлоге и сугестије везане за сам изглед и садржај, исте нам можете упутити на наш маил: pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com , радо ћемо их уважити.

Срдачан поздрав

ЈАВНЕ НАБАВКЕ