Home » Uncategorized » ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Због рационалне потрошње воде, дана 29.06.2021. године, КП „Водовод“ а.д. Прњавор ће све кориснике јавног водовода вратити на снабдијевање водом са изворишта Повелич.
Уколико дође до повећана потрошње воде услијед нерационалног трошења и неповољне хидрометеоролошке ситуације, КП „Водовод“ а.д. Прњавор ће бити принуђено да јужни дио града врати на алтернативни извор водоснабдијевања са Фабрике за прераду воде Кремна.
Захвалност свим корисницима што су послушали апел и воду кристе само у неопходне сврхе.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ