Home » ДОКУМЕНТАЦИЈА » Извјештаји и планови

Извјештаји и планови

Преглед реализованих поступака набавки са 30.04.2020. године

Извјештај о реализацији плана набавки за 2019. годину

Преглед реализованих поступака набавки са 30.09.2019. године

Преглед реализованих поступака набавки са 31.05.2019. године

Преглед реализованих поступака набавки са 31.03.2019. године

Преглед реализованих поступака набавки са 31.12.2018. године

Преглед реализованих поступака набавки са 31.10.2018. године

Преглед реализованих поступака набавки са 30.09.2018. године

Преглед реализованих поступака набавки са 31.08.2018. године

Преглед реализованих поступака набавки са 30.06.2018. године

План пословања за 2018. годину са финансијским планом

План пословања за период 2018.-2020. година са финансијским планом

Извјештај о пословању предузећа за 2017. годину са финансијским извјештајем

Преглед реализованих поступака набавки са 30.04.2018. године

Преглед реализованих поступака набавки са 31.12.2017. године

Преглед реализованих поступака набавки са 30.09.2017. године

Преглед реализованих поступака набавки са 30.06.2017. године

Преглед реализованих поступака набавки са 30.04.2017. године

Извјештај о пословању за период 2013-2016. година

Извјештај о пословању за 2016. годину

Извјештај о реализованим набавкама са 31.12.2016. године

Извјештај о реализованим набавкама са 30.09.2016.

Извјештај о реализацији уговора до 30.06.2016.

Извјештај о реализованим набавкама са 31.03.2016.

Ревизорски извјештај за 2014. годину

Извјештај о пословању за 2015. годину

Извјештај о пословању за 2014. годину

Извјештај о пословању за 2013. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ