Home » КОНТАКТ

КОНТАКТ

КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР

Живојина Прерадовића бб, Прњавор

Управа, Карађорђева бр. 6, Прњавор

тел./факс: 051/655 – 468

Дежурни телефон: 051/695-236

www.vodovod-prnjavor.com

pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com

ЈИБ: 4401799330007, ПИБ: 401799330007,

MB: 1957830, Шифра дјелатности: 36.00

МБС: 1-12603-00

Жиро-рачун: 562-120-80007131-13, НЛБ Развојна банка.

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ