Home » О НАМА

О НАМА

Основна дјелатност КП „ВОДОВОД“ АД ПРЊАВОР је производња и дистрибуција воде и одводња отпадних вода. Поред редовних активности, у припреми је неколико пројеката за осавремењавање и унапређење дјелатности. Тежиште активности предузећа је обезбјеђење квалитета воде на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ