Надзорни одбор:

  • предсједник
  • члан:
  • члан:

Директор:

  • Драгомир Ђурђевић

Технички директор:

  • Бране Ђурић

Шеф сектора за правне, кадровске и опште послове:

  • Драгица

Шеф сектора за економско – финансијске послове:

  • Гордана

Шеф производно – техничког сектора:

  • Неко