Home » О НАМА » Организациона структура КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР

Организациона структура КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР

Скупштинa акционара

Надзорни одбор

Директор

Управа предузећа:

  1. Eкономско – правни сектор:
  • Радна јединица за правне, кадровске и опште послове
  • Радна јединица за финансије, рачуноводство и књиговодство

Служба за односе са корисницима услуга

2. Производно – технички сектор :

  • Радна јединица: Производња воде
  • Радна јединица: Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже

Служба за техничке услуге – инжењеринг

ЈАВНЕ НАБАВКЕ