КЗ_Гориво_2020

КЗ-Мини Тендер-Ситни фитинг-2020

КЗ_Мини Тендер_Цијеви_2020

ОП_Мини тендер_Фазонски комади и арматуре_2020

TD_Vodomjeri-Oprema-Rezervni dijelovi_2019

КЗ-Ископ-Грађевински радови-Асфалтирање-ДЦ-ГЦ

Позив за доставу понуда_Угоститељске услуге_2019

КЗ_Гориво, уља и мазива_2019

ОП_Услуге кредитног задужења_2019

Позив за доставу понуда_Анализе воде_2019

КЗ_ Асфалт_2018

ОП_ Фазонски комади и арматуре_2018

КЗ_Бетон_2018_Поновљени поступак

Позив за доставу понуда_Угоститељске услуге_2018

КЗ_Камион кипер_2018

Позив за доставу понуе_Анализе воде_2018 

ОП_Цијеви_2018

OП_Хемикалије_2018

КЗ_ХТЗ опрема_2018

КЗ_ЕФ фитинг и ПЕ туљци са прирубницама_2018

ОП_Водомјери и резервни дијелови за водомјере_2018

КЗ_Гориво, уља и мазива_2018

КЗ_Ситни фитинг_2018

КЗ_Бетон_2018

KЗ_Ревизија ФИ_2018

ОП_Набавка мини багера_2017

ОП_Мини багер_измјена и допуна_2017

КЗ_Посипни материјал_2017

КЗ_Радови ископа за затрпавањем и одвозом_2017

КЗ_Половно теретно возило-камион путар_2017

КЗ_ Асфалт_2017

КЗ_Ископ канала фрезом_2017

КЗ_Половна возила_2017

КЗ_Гориво_2017

Позив за доставу понуда-топли оброк_2017

КЗ_Цијеви_2017

Позив за доставу понуда_aнлизе воде_2017

OP_Fazonski komadi i cijevi

OP_Kreditno zaduženje

OP_Cijevi

KZ_Fazonski komadi

KZ_Armature

KZ_Šuta

KZ_Pumpe

Ponovljeni KZ_Šuta

KZ_Hidromašinski radovi

KZ_elektromotorni pogoni i mjeraci protoka

KZ_asfaltna masa

KZ_Radovi iskopa

KZ_Polovno teretno vozilo

KZ_Gorivo, ulje i mazivo

Poziv za dostavu ponuda_Topli obrok