Одлука о избору понуђача за закључење оквирних споразума_Фазонски комади и арматуре_2020

Одлука о поништењу поступка_Ситни фитинг_2020

Oдлука о избору понуђача за закључење оквирних споразума_Цијеви_2020

OP-Odluka o izboru-LOT 4-Rezervni dijelovi za vodomjere

OP-Odluka o izboru-LOT 3-Rezervni dijelovi za vodomjere

OP-Odluka o izboru-LOT 2-Ultrazvučni vodomjeri

OP-Odluka o izboru-LOT 1-Vodomjeri i oprema za očitavanje

КЗ-Одлука о избору најповољније понуде-2019- Ископ-Грађевински радови-Асфалтирање

Одлука о поништењу поступка-Услуге обезбјеђења топлог оброка за раднике предузећа_2019

Одлука о избору најповољније понуде_Гориво_2019

Одлука о избору најповољније понуде_Кредит_2019

Одлука о избору најповољније понуде_Асфалт 2018

Одлука о избору најповољније понуде_Камион кипер_2018

Одлука о избору најповољније понуде_Хемикалије_2018

Одлука о избору понуђача за закључење споразума_Цијеви_2018

Одлука о избору најповољније понуде_Ситни фитинг_2018

Одлука о поништењу поступка набавке_Бетон_2018

Одлука о поновном избору_Бетон_2018

Одлука о избору најповољније понуде_ХТЗ опрема_ЛОТ1 и ЛОТ2_2018

Одлука о усвајању жалбе_Бетон_2018

Одлука о избору најповољније понуде_ЕФ фитинг и ПЕ туљци_2018

Одлука о избору најповољније понуде_Цијеви_2018

Одлука о избору најповољније понуде_Хемикалије_2018

Одлука о избору најповољније понуде_Водомјери и резервни дијелови_2018

Oдлука о избору најповољније понуде_Бетон_2018

Одлука о избору најповољније понуде_Мини багер_2017

Одлука о избору најповољније понуде_Посипни материјал_2017

Oдлука о избору најповољније понуде_Машински ископ_2017

Одлука о избору најповољније понуде_Камион_2017

Одлука о избору најповољније понуде_Асфалт_2017

Одлука о избору најповољније понуде_Ископ канала фрезом_2017

Одлука о избору најповољније понуде_Половна возила_2017

Одлука о избору најповољније понуде_Гориво_2017

Уговор_Испитивање здравствене исправности воде_2017

Одлука о избору најповољније понуде_Цијеви_2017

Одлука о избору најповољније понуде_Топли оброк_2017

Одлука гориво

Одлука о поништењу поступка набавка половног возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача – топли оброк

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка – услуге кредитног задужења

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка -ископ канал фрезом

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка – ископ канала, ровова и проширења

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка – грађевински надзор

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка – поновлјена набавка жељезо

Одлука о усвајању жалбе – набавка жељеза

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка – хтз опреме

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка бетона

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка – поновљени поступак гориво

Одлука о усвајању жалбе – набавка горива

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка топли оброк

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка уља и мазива

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка жељеза

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка путничког возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка теренског возила