Home » Uncategorized » СТУДИЈА ПОБОЉШАЊА И ПРОШИРЕЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ПРЊАВОРА НА ОСНОВУ ХИДРАУЛИЧКОГ МОДЕЛА

СТУДИЈА ПОБОЉШАЊА И ПРОШИРЕЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ПРЊАВОРА НА ОСНОВУ ХИДРАУЛИЧКОГ МОДЕЛА

Општина Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор отпочели су активности на изради „Студије побољшања и проширења водоводног система Прњавора на основу хидрауличког модела“. Овај пројекат се имплементира средствима УНДП БиХ кроз Пројекат општинског околишног и економског управљања (МЕГ) који је усмјерен на осигурање одрживости, квалитета и доступности инфраструктуре и услуга у сектору околиша, посебно на управљање водама у циљаним јединицама локалне самоуправе. Активности на изради Студије проводи фирма Ресурсни центар за воде и околиш „УНА КОНСТАЛТИНГ“ д.о.о. из Бихаћа.

Циљ пројекта је израда хидрауличке студије и калибрираног хидрауличког модела постојећег водоводног система у одговарајућем софтверу (WаterCad) ради обезбјеђења услова за редовно снабдијевање корисника, регулације протока и притиска у систему водоснабдијевања, смањења губитака, смањења неприходоване воде и дефинисања будућих профила цјевовода.

Калибрирани хидраулички модел је најсавременији технолошки алат за све постојеће и будуће системе водоснабдијевања за провјеру и анализу реалног система водоснабдијевања. Он представља основу за сигурну и комерцијално ефективну рехабилитацију и проширење постојећег система за водоснабдијевања. Такођер то је незамјењив алат за одређивање димензија свих компонента систем као што је промјер цијеви, локација, волумен и висина резервоара, капацитет пумпи и сл.

Након почетних активности успостављена је топологије водоводног система Прњавора са свим објектима у њему. Ових дана упосленици КП „Водовод“ а.д. Прњавор и Уна Консталтинг-а заједнички проводе теренска мјерења протока, притиска и капацитета пумпи, што је неопходно за калибрацију хидрауличког модела.

На крају, када буде завршена cтудија и калибриран хидраулички модел, Општина и „Водовод“ Прњавор ће имати основу и препоруке у ком смјеру и на који начин ће се развијати њихов водоводни систем у будућности, што ће допринијети квалитети и сигурности водоснабдијевања свих грађана Прњавора

Уговором је планирано је да пројекат буде завршен до 28. јула 2020. године. Вриједност уговора је 50.000 КМ.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ