14.12.2022. | Новости

FINANCIJER: Svjetska banka

IMPLEMENTATOR: Una Consulting

PARTNERI: 6 JLS /JKP

ALAT: UoF Toolkit 2.0 – v7

TRAJANJE: 02.2022. – 12.2022.

„Preduzeće budućnosti“ je preduzeće fokusirano na budućnost koje pruža pouzdane, sigurne, inkluzivne, transparentne usluge i usluge orijentirane ka korisnicima usluga vodosnabdijevanja, prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda kroz najbolje prakse koje mu omogućavaju da radi na efikasan, otporan, inovativan i održiv način.

„Preduzeće budućnosti“ je program Svjetske banke za procjenu statusa javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP) i vođenje kroz proces transformacije kako bi se unaprijedilo operativno i financijsko poslovanje JVP/JKP i, u konačnici, unaprijedila kvaliteta pružanja vodnih usluga. “Preduzeće budućnosti“ je pilot projekt Svjetske banke koji se po prvi put implementira u ovom dijelu Europe.

U Bosni i Hercegovini u programu učestvuje šest JVP/JKP:

 • KP „Budućnost“ a.d. Laktaši
 • JP „Rad“ d.o.o. Lukavac
 • KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor
 • JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Široki Brijeg
 • JP „Rad“ d.d. Tešanj
 • AD „Vodovod i komunalnije“ Zvornik.

U okviru programa „Preduzeće budućnosti“ se od strane konsultanta Una Consulting pruža savjetodavna podršku JKP/JVP u procjeni sadašnjeg stanja i određivanju željenog, ali istovremeno i realnog nivoa unapređenja poslovanja te definiranje konkretnih aktivnosti i mjera za unapređenje poslovanja u okviru 100-dnevnog, jednogodišnjeg i trogodišnjeg akcionog plana. U procesu procjene sadašnjeg stanja, određivanja željenog stanja i definiranja konkretnih aktivnosti i mjera u okviru akcionih planova, od samog početka su uključeni i predstavnici jedinica lokalnih samouprava (JLS) čime je osigurano postizanje razumijevanja te sinergija u procesu planiranja i implementacije mjera za unaprjeđenje poslovanja navedenih šest JVP/JKP.

Program se implementira uz primjenu alata Svjetske banke, kroz koji se detaljnom analizom uspostavlja „dijagnoza“ JVP/JKP u osam oblasti rada i to: organizacija i strategija, komercijalno poslovanje, tehničke operacije, financijsko upravljanje, kadrovski resursi, zeleno upravljanje, energijska efikasnost i rodna ravnopravnost.

Nakon što se za svaku od oblasti provede analiza sadašnjeg stanja i odredi željeni nivo unaprjeđenja, pristupa se planiranju konkretnih aktivnosti za potrebna unapređenja u svim navedenim oblastima i aspektima poslovanja JVP/JKP. Za svih šest partnerskih JVP/JKP i JLS je kroz direktnu komunikaciju i podršku osigurana savjetodavna podrška i praćenje realizacije 100-dnevnih planova od strane Una Consulting-a.

PRISTUP I METODOLOGIJA

 • Priprema i razdvajanje UoF Excel radnih listova za svako područje procjene poslovanja JVP/JKP.
 • Provođenje preliminarne samo-procjene od strane JVP/JKP.
 • Dubinska analizu rezultata samo-procjene od strane Konsultanta, sa analizom slabosti i nedostataka te identifikacija potencijala za poboljšanje performansi operativnog i financijskog poslovanja JVP/JKP.
 • Organizacija online sastanaka na kojima se sa imenovanim predstavnicima JVP/JKP detaljno razmatra svako od 8 područja poboljšanja.
 • Identifikacija ključnih nedostataka za svako od analiziranih područja poslovanja od strane Konsultanta. Za svaki identificirani nedostatak Konsultant predlože konkretne aktivnosti i mjere za njegovo poboljšanje.
 • Izrada nacrta kratkoročnih (1 godina) i dugoročnih (3 godine) aktivnosti/mjera od strane Konsultanta, te prioriteta za implementaciju u okviru 100-dnevnih akcijskih planova koji su dostavljeni JVP/JKP.
 • Analiza predloženih aktivnosti i mjera od strane JVP/JKP i JLS te priprema zajedničkog sastanka sa Konsultantom.
 • Organizacija konsultativnih sastanaka sa JVP/JKP, razmatranje i verifikacija akcionih planova za 100-dana, 1 godinu i 3 godine sa imenovanim odgovornim zaposlenicima JVP/JKP po područjima aktivnosti.
 • Izrada plana/rasporeda organizacije dvosedmičnih sastanaka za implementaciju 100-dnevnih akcijskih planova s imenovanim predstavnicima JVP/JKP.
 • Implementacija 100-dnevnog akcionog plana od strane JKP/JVP uz podršku JLS i Konsultanta.
 • Provođenje dvosedmičnih sastanaka sa imenovanim predstavnicima JLS i JVP/JKP u svrhu evaluacije implementacije 100-dnevnih akcionih planova.

Program „preduzeće budućnosti“ omogućava dobru komunikaciju između predstavnika JKP/JVP i JLS i Konsultanta odnosno preuzimanje vlasništva nad projektom, povećanje razumijevanja šta je potrebno napraviti tj. šta zahtijevaju promjene vezane za korporativno upravljanje / poslovanje JKP/JVP i sl. Pored toga, primjena alata programa „Preduzeće budućnosti“ senzibilizira upravu JKP/JVP i JLS da u saradnji sa Konsultantom zajednički provedu dijagnostiku trenutnog stanja operativnog i financijskog poslovanja JKP/JVP, planiraju željeno stanje i definiraju dinamiku realizacije aktivnosti / mjera unapređenja koje je potrebno napraviti u budućnosti, odnosno kako bi se dostiglo željeno stanje.

Pin It on Pinterest

Share This