Надзорни одбор представља контролно-извршни орган састављен од три члана који међу собом бирају предсједника. Извршна функција Надзорног органа огледа се у томе што је дужан да проводи одлуке Скупштине акционара, а контролна функција је да надзире рад Управе предузећа.

Надзорни одбор: именован 24.05.2021. године на редовној сједници Скупштине акционара броји три члана и то:

  • Владо Живковић
  • Војин Пезер
  • Дамир Васић

Pin It on Pinterest

Share This