Пословање

Друштво послује под називом Комунално предузеће “Водовод” акционарско друштво Прњавор.

Основна дјелатност Друштва:

  • Захватање, производња и дистрибуција воде,
  • Одржавање функционалности елемената система водоснабдијевања и одводње отпадних вода;
  • Прикључивање корисника на постојећу водоводну и канализациону мрежу;
  • Изградња и реконструкција цјевовода и других објеката у градској водоводној мрежи;
  • Пружањем других услуга из домена својих надлежности и оспособљености;
  • Изградњом секундарне водоводне мреже и прикључењем корисника на исту
  • Активностима организационе природе у циљу што квалитетнијег и ефикаснијег извршавања обавеза, примјене законских, подзаконских и интерних прописа у извршавању задатака, наплате текућих и заосталих потраживања, откривање губитака и нелегалне потрошње воде, измиривања обавеза према добављачима

Поред основне дјелатности, предузеће за потребе корисника врши и превоз питке воде цистерном.

Pin It on Pinterest

Share This