КП „Водовод“ А.Д. Прњавор

Основно државно јавно комунално предузеће „Водовод“ Прњавор основано је Одлуком Скупштине општине Прњавор број 01-013-109/02 од 27.06.2002. године, на издвојеном дијелу имовине ЈКОДП „Парк“ Прњавор. Уписано је у Судски регистар и ради самостално од 01.07.2002. године.

Основна дјелатност предузећа је производња и дистрибуција воде и одводња отпадних вода.

У 2005. години извршена је статусна промјена – власничка трансформација продајом дијела државног капитала према Закону о приватизацији државног капитала у предузећу, тако да предузеће од 15.12.2005. године послује под називом Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор.

Укупан капитал предузећа износи 2.580.827 КМ, а структура капитала износи:

Акцијски фонд РС
57,645631 %
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС
8,258787 %
Фонд за реституцију РС
4,129374 %
Ситни дионичари
30,00 %

Предузеће просјечно запошљава око 50 радника.

Органи управљања у предузећу су

  1. Скупштина акционара
  2. Надзорни одбор
  3. Управа предузећа

Водоснабдијавање

Водоснабдијавање града Прњавора и приградских насеља вршено је захватом воде са акумулационог језера Дренова, чија прерада је вршена у фабрици за прераду воде у Кремни до 15.10.2021. године.

Тренутно се вдоснабдијевање града Прњавора врши захватањем воде са изворишта Повелич, које обухвата пет бунарева, примарни резервоар Матића брдо и пет дистрибутивних резервоара на Пезеровом брду, Тодорића брду, Китића брду, Маћином брду и Цер.

Капацитет бунарева је 91,88 л/с, а тренутно се са преко пет бунара захвата и испоручује вода у примарни  капацитетом од 56 л/с.

Дужина водоводне мреже је око 400 километара, поред подручја града водом се снабдијева и 6 мјесних заједница сјеверног дијела општине ( Велика Илова, Горњи Смртићи, Палачковци, Печенег Илова, Грабик Илова и Шибовска) као и дијелове мјесних заједница Кремна, Дренова и Горња Мравица и приградска насеља Ратковац, Маћино брдо, Насеобина Бабановци и Лужани.

Такође, предузеће посједује средства и машине потребне за обављање основне дјелатности предузећа.

Pin It on Pinterest

Share This