17.06.2022. | Новости

EVROCERT цертификација и надзор додијелила је цертификат којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом КП „Водовод“ а.д. Прњавор усаглашен са захтјевима стандарда ISO 9001:2015. Обим цертификације се односи на производњу, дистрибуцију воде и одводњу отпадних вода.

Pin It on Pinterest

Share This