Цијене услуга водоснабдијевања, састоје се од:

  1. Фиксни дио цијене:
   1.1. Износ накнаде за замјену водомјера (према профилима водомјера)

1.2. Износ накнаде за санацију и реконструкцију изграђене водоводне инфраструктуре (према профилима прикључне цијеви)

2. Варијабилни дио цијене за услугу водоснабдијевања (према количини фактурисане воде):

  • Правна лица у износу од 1,70 КМ/m3

  • Физичка лица у износу од 1,30 КМ/m3

 • Остала потрошња у износу од 1,50 КМ/m

Цијене услуга одводње отпадних вода, састоје се од:

  1. Фиксни дио цијене – накнада за санацију и реконструкцију изграђене канализационе инфраструктуре (према димензијама прикључне цијеви на систем водоснабдијевања)

2. Варијабилни дио цијене за услугу одводње отпадниих вода:

  • Правна лица у износу од 0,90 КМ/m3

  • Физичка лица у износу од 0,50 КМ/m3

  • Остала потрошња у износу од 0,80 КМ/m3

Pin It on Pinterest

Share This