12.07.2022. | Новости

КП „Водовод“ ад Прњавор / KP „Vodovod“ ad Prnjavor приступио је Глобалном савезу за партнерство оператора вода GWOPA ( http://www.gwopa.org/http://www.unhabitat.org/ ). Приступ анлијанси омогућава размјену искустава и поређење са водоводима сличне величине из развијених дијелова свијета, техничку подршку и обуку за постојећу опрему и евентуалну набавку нове, савјетодавну помоћ код аплицирања за нове пројекте који су најављени у Босни и Херцеговини, лакши приступ код свјетских финансијских институција као и многе друге могућности.

КП „Водовод“ ад Прњавор / KP „Vodovod“ ad Prnjavor become a member of Global Water Operators` Partnerships Alliance – GWOPA.

Pin It on Pinterest

Share This