02.06.2023. | Обавјештења

Обавјештавају се корисници јавног водовода да је обрачун утрошене воде и одводње отпадних вода за мјесец мај 2023. године, урађен према Одлуци о цијенама услуга водоснабдијевања и одводње отпадних вода, усвојеној на сједници Надзорног одбора број 1/1.1 – 170-2/23 од 10.03.2023. године, а на коју је Закључком број 01-022-25-1/23 од 27.04.2023. године, сагласност дала Скупштина Града Прњавора.

Pin It on Pinterest

Share This