28.06.2023. | Обавјештења

У току су искључења корисника који не измирују редовно своје обавезе по основу утрошене воде и извршених комуналних услуга.

обавјештавају се корисници да су дужни да своја потраживања измирују редовно. Уколико обавезе по основу утрошене воде и извршених комуналних услуга не буду редовно измириване, бићемо принуђени на искључења са јавне водоводне мреже, као и утужења.

Напомињемо да у случају да корисници нису у могућности у цјелости одмах измирити дуг, постоји могућност репрограмирања истог.

Pin It on Pinterest

Share This