14.12.2022. | Новости

Општина Прњавор успјешно је реализовала 1. фазу ПРОЈЕКТА ОПШТИНСКОГ ЕКОЛОШКОГ И ЕКОНОМСКОГ УПРАВЉАЊА – МЕG који финансира Влада Швajцарске а  имплементира УНДП БиХ.

МЕГ представља један од највећих и најсложенијих пројекта у области локалне управе, унутар Програма сарадње Швајцарске у Босни и Херцеговини. У пројекту је учествовало 18 општина/градова у два региона БиХ: Сјевероисточни кластер – шире подручје регије Добој и Тузла (Добој, Тузла, Грачаница, Тешањ, Жепче, Градачац, Калесија, Теслић и Прњавор). Сјеверозападни кластер – шире подручје регије Добој и Унско-сански кантон (Приједор, Бихаћ, Градишка, Сански Мост, Босанска Крупа, Цазин, Костајница, Козарска Дубица, и Велика Кладуша).

Временски период пројекта: 2016-2020

Прва фаза пројекта састојала се од два циклуса финансијске подршке темељене на постигнутим резултатима.

Финансијска подршка могла се користити искључиво за реализацију приоритетних капиталних инвестиција из развојних стратегија из два сектора:

 1. екологија и заштита животне средине – инфраструктурни пројекат из области водоснабдијевања и канализације
 2. економија – програм подстицаја у привреди.

Почетна оцјена за Општину Прњавор на пољу добре управе износила је 59,56% од 100%, чиме је сврстана у ред општина са осредњим учинком, након почетне анализе у току 2016. године.У периоду од 2016. године до 2020. године општина Прњавор ефикасно је спроводила активности на пољу добре управе,  уз техничку подршку  и обуке организоване од стране УНДП-а. Паралелно са активностима на нивоу Општинске управе реализовале се активности предвиђене МЕГ пројектом у комуналном предузећу КП „Водовод“ а.д. Прњавор. Током трајања пројекта вршене су годишње процјене напретка јединица локалне самоуправе у односу на полазне оцјене утврђене на основу стања из 2016. године. Већ у другој години пројекта, 2018. године општина Прњавор остварује прогрес у укупном износу од 75% чиме остварује приступ максималном износу гранта од 225,665.00 КМ (136 000,00 CHF) за имплементацију предложеног инфраструктурног пројекта.

Инфраструктурни пројекат за први циклус 1. фазе МЕГ пројекта за општину Прњавор:

Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВИДА ЊЕЖИЋА И СМАЊЕЊЕ НЕПРИХОДОВАНЕ ВОДЕ

Вредност пројекта: 1.090.525 КМ (225,665.00 КМ – донатор + 864,860.00 КМ буџет општине)

Главне активности пројекта су:

Замјена мјешовите канализационе мреже фекалном и оборинском канализацијом (сепаратни систем), замена постојећег колектора и реконструкција водоводне мреже (азбестно-цементне цијеви), постављање стубова јавне расвјете са уградњном ЛЕД свјетиљки и изградња саобраћајнице у дужини од око 770 метара улице.

Пројекат из области економије у првом циклусу 1. фазе:

„ЈАВНА ГРАНТ ШЕМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРИВРЕДИ“

Вредност пројекта: 80.000,00 КМ (40.000 буџет општине + 40.000 средства МЕГ пројекта)

Укупно шест привредних субјеката остварило је право на доделу средстава подстицаја у износу од 440,00 КМ + припадајући доприноси (217,00 КМ) = 657,00 КМ за 20 новозапослених радника у трајању од 6 месеци.

Други циклус 1. фазе МЕГ пројекта започео је средином 2018. године.

У другом циклусу МЕГ пројекта општина Прњавор је остварила приступ финансијској подршци у износу од 76.500,00 CHF=133.328,00 КМ

 Инфраструктурни пројекат за други циклус 1. фазе МЕГ пројекта за општину Прњавор:

Пројекат: ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЈЕВОВОДА ЗА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ – ВИЈАКА

Вредност пројекта износи: укупно 328.339,00 КМ без ПДВ-а, односно 133.328,00 КМ (донатор) + 195.011,00 КМ (буџет општине).

Пројекат из области економског управљања у другом циклусу 1. фазе МЕГ пројекта:

„ПОДСТИЦАЈИ ЗА ТЕХНОЛОШКО УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА – НАБАВКА МАШИНА, АЛАТА И ОПРЕМЕ“

Вредност пројекта: укупно 60.000,00 КМ (30.000,00 КМ – буџет Општине Прњавор + 30.000,00 КМ  МЕГ пројекат).

У периоду од август – октобар 2020. године вршена је процјена система управљања резултатима у односу на основну процјену у току прве фазе 2016. године од стране независног евалуатора УНДП БиХ. Према извјештају, а у односу на  4 представљена поља процјене, општина Прњавор остварила је висок резултат у озносу од 85,05 % што представља висок учинак на пољу добре управе. Индикатори потврђују раст и развој јединице локалне самоуправе.

РЕЗУЛТАТИ пројекта:

 • успостављање система управљања резултатима рада управе
 • реформа административних услуга
 • јачање капацитета локалне управе,
 • унапређење рада скупштине општине
 • ефикасност и ефективност стратешког планирања
 • побољшање учешћа јавности у процесу доношења одлука
 • континуирано испитивање задовољства грађана
 • транспарентност и нови приступ грађанима (Сати грађана, е-citizen)
 • побољшање комуналне инфраструктуре (реконструкција улице)
 • унапређено пружање услуга водоснабдијевања,
 • јачање оперативних капацитета комуналног предузећа кроз набавку опреме, техничку и стручну подршку
 • покретање пројекта индустријске зоне Вијака кроз изградњу дистрибутивног цјевовода
 • пружање подршке инвеститорима и унапређење ефикасности у поступцима издавања дозвола
 • успостављање Привредног савјета
 • јачање међуопштинске сарадње и размјена добрих пракси
 • Укупна донаторска средства 483.609,00 КМ
 • Укупна реализована средства: 1.613.480,00 КМ

Извјештај о процјени учинка унутар система управљања резултатима

Pin It on Pinterest

Share This