02.03.2022. | Новости

У циљу побољшања стања у сектору водоснабдијевања и одводње отпадних вода у БиХ, у сарадњи са надлежним органима власти, Свјетска банка ради на припремама за покретање Пројекта модернизације водних услуга у БиХ, којим ће се створити подстицајни оквир ка постизању веће оперативне и финансијске одрживости, добрих пракси управљања и кредитне спостобности даваоца услуга водовода и канализације.

Општи циљ пројекта је побољшавање одрживости и ефикасности пружања услуга водовода и канализације у БиХ, а с тим и побољшање сигурности воде и отпорности на очекивани шок изазван климатским промјенама.

Представници Свјетске банке данас су разговарали са руководством КП Водовод и општине Прњавор на тему динамике реализације одобрених пројеката.

Свјетска банка ставиће на располагање 3 милиона КМ за општину Прњавор за реализацију реконструкција улица Хиландарске и Новака Пивашевића, те за градњу фекалне канализације у Улици Живојина Прерадовића и слива потока Радловац.

Pin It on Pinterest

Share This